بازگشت به صفحه اصلی
1401/09/27

26 آذر روز ملی حمل و نقل

بسیار خرسندم که به واسطه ی پروژه های فناورانه و استارتاپی بیش از یک دهه است که با خانواده ی بزرگ حمل و نقل کشور در ارتباط هستم.

حمل و نقل به عنوان یکی از شاه راههای اقتصادی کشور در عرصه ی صنعت می باشد و رانندگان پرچمداران این حوزه پر اهمیت می باشند اختصاص یک روز از سال به نام روز ملی حمل و نقل یادآور تمامی تلاش های شبانه روزی این عزیزان در صحنه ی پرخطر جاده هاست. بسیار خرسندم  که به واسطه ی پروژه های فناورانه  و استارتاپی  بیش از یک دهه است که با خانواده ی  بزرگ حمل و نقل کشور در ارتباط هستم. با آرزوی سلامتی برای تمامی زحمت کشان این عرصه.