بازگشت به صفحه اصلی
1401/10/07

میزبانی کمیسیون نرم افزار استان اصفهان

عزیزانی که در کمیسیون نرم افزار استان اصفهان به جد فعال هستند و تلاش آنان به هدف مشارکت در پروژه های مسئولیت اجتماعی است.

دو سه سالی می‌شود که به عضویت کمیسیون نرم افزار اصفهان درآمده ام و بسیار خرسندم از آشنایی با عزیزانی که در حوزه ی نرم افزار استان به جد فعال هستند و تلاش آنان دیگر نه تنها به هدف توسعه ی شرکت خود که به هدف مشارکت در پروژه های مسئولیت اجتماعی است.
در این جلسه که به پیشنهاد من در یک فضای متفاوت برگزار شد بیشتر درد و دل کردیم از همه ی آن چیزی که مانع است؛ مانع تولید و توسعه ، مانع رشد و ماندن در کشوری که دوستش داریم

و اما نتیجه دلچسب بود. گویی همه سبک بال شدیم و تصمیم گرفتیم اگر ما تاب مقاومت نداشته باشیم پس شرکت های دیگر چه؟ پس نیروهایی که به کار گرفتیم و امیدشان بعد از خدا به رونق کسب و کار ماست چه؟

و قول دادیم در کنار تمام محدودیت ها و مشکلات باز هم بیش از پیش برای رشد فناوری کشور و استانمان تلاش کنیم.

به امید روزهایی بهتر از امروز.