بازگشت به صفحه اصلی
1402/03/24

میزبانی سازمان نصر اصفهان از کمیسیون نرم افزار کشور

میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان از کمیسیون نرم افزار کشور

در این روز اتفاقات بسیار نابی افتاد. از درد و دل های کسانی که سالهاست خاک این صحنه (شرکت های نرم افزاری) را خورده اند تا تجربیات آقایان امامی و آیت اللهی به عنوان پیشکسوتانی که حرفشان حق و تجربیاتشان ارزنده بود و دل جوانانی مثل ما را گرم میکرد به ماندن در این مرز و بوم و تلاش کردن.

بازدیدهای بسیار خوبی را در این روز داشتیم و از شرکت های ایریسا، کسرا و دمیس دیدن کردیم و این عزیزان چقدر خوب از ما میزبانی کردند و اصفهان را به عنوان مهد مهمان نوازی یادآور شدند . خلاصه آنکه من و تمام کسانی که در جلسه بودیم بسیار از صحبت های امروز یاد گرفتیم و در پایان روز هنگام خداحافظی همه از حضور در این جلسه احساس رضایت داشتیم.

میزبانی سازمان نصر اصفهان از کمیسیون نرم افزار کشور

میزبانی سازمان نصر اصفهان از کمیسیون نرم افزار کشور 2

میزبانی سازمان نصر اصفهان از کمیسیون نرم افزار کشور3