بازگشت به صفحه اصلی
1401/10/11

تبریک سال نو میلادی 2023

سال نو میلادی را به نماینده ی عزیز ارامنه ی اصفهان آقای روبرت بگلریان و تمامی ارامنه عزیز تبریک می‌گویم.

همیشه از رفتن به محله ی ارامنه ی اصفهان لذت می بردم اما واقعیت نمی‌دانستم ارامنه ی عزیز نماینده ی مجلس شورای اسلامی هم دارند.

تا اینکه چند ماه پیش یکی از دوستان من را با این عزیز آشنا کردند و جلسه ای حضوری در خدمتشان بودم.

و چقدر لذت بردم که با ایشان از چالش ها و مشکلات کارآفرینی گفتم و صبورانه شنیدند و راهنمایی کردن‌د.

سال نو میلادی را به نماینده ی عزیز ارامنه ی اصفهان و جنوب کشور، آقای روبرت بگلریان و تمامی ارامنه عزیز تبریک می‌گویم.