بازگشت به صفحه اصلی
1400/07/14

بازدید از نمایشگاه اکسپو دبی

کمتر نمایشگاهی در دنیا هست که درهایش ماه ها برای بازدید مراجعه کنندگان از سراسر دنیا باز باشد. در آغازین روزهای برگزاری آن سفری به دبی و این نمایشگاه داشتم.

در حدود 13 ساعتی که برای بازدید از این نمایشگاه وقت گذاشتم، توانستم از غرفه های بسیاری از کشورها دیدن کنم. متاسفانه عملکرد ایران را بسیار ضعیف دیدم که امید است به دلیل بازدید زود هنگام من از نمایشگاه باشد و در روزهای پیش رو کیفیت آن به استانداردهای ملی و البته بین المللی برسد.

ایران در اکسپو دبی

اکسپو دبی

تایلند در اکسپو دبی