بازگشت به صفحه اصلی
1402/04/06

نمایشگاه الکامپ 2023

به نظرم بسیار نیاز داشتیم به این نمایشگاه تا بزرگترین گردهمایی حوزه ی فناوری را شاهد باشیم و یادآور کنیم این حوزه زیرساختی ترین حوزه ی کشور در تمامی عرصه هاست.

ششم تیرماه 1402 از نمایشگاه الکامپ بازدید داشتم. حضور شرکت های بزرگ و صاحب نام در این نمایشگاه مشهود بود که نمیدانیم خوشحال باید بود یا ناراحت ؟ 
شاید در ماهها و سالهای اخیر رفتن ایده های استارتاپی و تیم های جوان کارآفرین به کشورهای دیگر روی دیگر سکه ی غیبت آنها از این نمایشگاه باشد.
شاید هم باشند شرکت هایی که آنقدر حضور داشتند و هیچ نتیجه ای دریافت نکرده اند که ترجیح میدهند مثل من بازدید کننده عام باشند.
به هرحال بعد از چندسال به نظرم بسیار نیاز داشتیم به این نمایشگاه تا بزرگترین گردهمایی حوزه ی فناوری را شاهد باشیم و یادآور کنیم این حوزه زیرساختی ترین حوزه ی کشور در تمامی عرصه هاست.
اگر قصد بازدید از نمایشگاه را دارید به نکات زیر دقت کنید:
1- نمایشگاه تا ساعت 16 برقرار است.
2- در سایت نمایشگاه iran-elecomp.com کریدورهای سالن ها مشخص است بهتر است با برنامه ریزی مشخص به نمایشگاه بروید .
3- کتابچه نمایشگاه به شما کمک میکنه به بهترین نحو با تمام حاضران در نمایشگاه فرصت آشنایی داشته باشید پیشنهاد میکنم به تمام مدیران تهیه کنند با قیمت مناسب هم در سایت نمایشگاه هست هم در ورودی سالن ها.
4- بازدید از نمایشگاه تا تاریخ پنج شنبه 8ام تمدید شد.