بازگشت به صفحه اصلی
1401/12/28

رویداد چرخش لحظه نگار

رویداد چرخش مجموعه لحظه نگار با حضور بانوان کارآفرین سرکار خانم مهندس مریم کهزاد و سرکار خانم فرحناز علیزاده

به شخصه از رویداد چرخش لذت بردم چون در کنار گپ و گفت با شرکت کنندگان، افتخار آشنایی با خانم علیزاده عزیز را هم پیدا کردم.

در رویداد صحبت ها از جنس انتقال تجربه و  درد و دل بود. به نقش زنان در کسب و کار پرداختیم، راجع به فعالیت کارآفرینان شهرستانی صحبت کردیم  و از سختی های کارآفرینی مثال های عینی زدیم.
در پایان یک ساعتی به صورت خصوصی پاسخگوی شرکت کنندگان بودم و در کل احساس رضایت از جلسه را در چشم همه ی میهمانان شاهد بودم.
امید است نتیجه ی لازم را داشته باشد.

 

 

لینک فیلم کامل رویداد چرخش